Terug naar de voorpagina

Adres gegevens


kroegenweb.nl
Computerweg 37
3821 AA Amersfoort
Tel: 033-4542802
e-mail: info@kroegenweb.nl

kroegenweb.nl is een gedeponeerd concept.

Uitschrijven SMS


Wilt u uit het bestand van de klanten van Kroegenweb.nl?

Vul dan hieronder uw gsm-nummer in en klik op 'verstuur'. Uw nummer wordt dan direct uit onze verzendlijst verwijderd.

Voorbeeld: (0612345678)

GSM:
 
 

Copyrights


Het auteursrecht op al het materiaal op kroegenweb.nl (alle pagina�s vallend binnen de domeinen kroegenweb.nl) berust bij kroegenweb.nl

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van kroegenweb.nl haar content, zoals teksten, beelden, geluid en html-codes inbegrepen, via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Chat- en Forumregels


De Gebruiker zal de kroegenweb.nl chatroom en de kroegenweb.nl forums niet gebruiken om:
1. mailbommen of kettingbrieven te verspreiden of ter beschikking te stellen;
2. racistische informatie, of informatie die haatgevoelens kan oproepen, te verspreiden of ter beschikking te stellen;
3. (kinder)pornografisch materiaal te verspreiden of ter beschikking te stellen;
4. anderen lastig te vallen, te bedreigen of op andere wijze inbreuk te maken op hun privacy en andere rechten;
5. minderjarigen te kwetsen of daarmee te dreigen;
6. producten of diensten aan te bieden of te verkopen;

Privacy Policy


Bij het samenstellen van de inhoud en vormgeving van de kroegenweb.nl site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, en zijn de rechten van derden, voor zover bekend, gerespecteerd. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan kroegenweb.nl echter niet instaan en aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

kroegenweb.nl heeft de plicht uw privacy te beschermen. Door het aanmelden op onze site als lid gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met onze privacy-policy:

Waarom verzamelen en gebruiken wij persoonlijke informatie?

Om:
- U als lid toe te laten op de forums, ed van kroegenweb.nl
- U informatie te zenden over onze producten en diensten
- U te informeren over acties, evenementen, prijsvragen etc.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door kroegenweb.nl en zijn sponsors.

Als u deelneemt aan prijsvragen of wedstrijden, vragen wij soms om aanvullende informatie van u. Wij gebruiken die om met de winnaars van de wedstrijden contact op te nemen.

Uw informatie aan anderen doorgeven
Gevallen van doorgifte, anders dan bedoeld in deze policy: (i) wij maken geen persoonlijke informatie openbaar zonder uw toestemming tenzij wij daartoe juridisch gerechtigd zijn of verplicht zijn om dit te doen (bijvoorbeeld, door een gerechtelijk bevel of voor het voorkomen van fraude of andere delicten); en/of (ii) indien wij een reorganisatie ondergaan of verkocht worden aan derden, in welk geval u ermee akkoord gaat dat de persoonlijke informatie die wij over u bezitten aan deze gereorganiseerde eenheid of derde overgedragen wordt.

Publieke forums en chat rooms
Onze Sites openen chat rooms, forums, berichtenboarden en/of nieuwsgroepen voor gebruikers. Alle informatie die geplaatst wordt in deze afdelingen wordt openbaar en u moet altijd voorzichtig zijn als u besluit daar persoonsgebonden informatie vrij te geven.

Sites van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy policies en praktijken van andere websites, ook niet wanneer u er toegang tot verkrijgt via koppelingen vanaf onze Sites. Daarom raden wij u aan om de privacy policy van elke site die u bezoekt na te gaan. Bovendien, als u met onze Site verbinding hebt gemaakt vanaf een website van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van de eigenaren of de exploitanten van die site van derden. We raden u nogmaals aan om het beleid van die site van derden door te nemen en contact op te nemen met de houder of exploitant ervan als u nog vragen of opmerkingen heeft.

kroegenweb.nl zal na be�indiging van de overeenkomst de gegevensbestanden van de gebruiker behouden overeenkomstig de wettelijke termijn. Na deze periode worden de gegevensbestanden opgeheven waardoor de daarin opgenomen informatie teniet zal gaan. Kroegenweb.nl is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de opheffing van de gegevensbestanden.

kroegenweb.nl neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar systemen, daarbij rekeninghoudende met de aard van de risico's, de stand van de techniek en de kosten van implementatie daarvan. Gelet op de aan het gebruik van Internet en e-mail inherente risico's, kan kroegenweb.nl de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Gebruiker gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. kroegenweb.nl zal de Gebruiker desgevraagd informeren over eventuele bijzondere risico's voor de doorbreking van de veiligheid of de beveiliging van de kroegenweb.nl Services.

De Gebruiker heeft het recht op inzage in zijn gegevens zoals die door kroegenweb.nl worden aangehouden. Indien de Gebruiker daar schriftelijk of elektronisch om verzoekt, zal kroegenweb.nl zo nodig zijn persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of afschermen. De Gebruiker aanvaardt dat hierdoor het gebruik van de Services of enige in het kader daarvan ter beschikking gestelde producten, materialen of informatie kan worden beperkt, bemoeilijkt of verhinderd

kroegenweb.nl houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.Home | Fotoarchief | Zoekmachine Marketing | Link pagina
Internet Marketing | Webdesign Amersfoort | Koninginnedag in Nederland
Uitgaansagenda | Kroeg overzicht Nederland